الگو ناوبری فوتر

-الگوی ناوبری فوتر یا Bottom navigationُ، در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

۱. منوی اصلی یا صفحات پرکاربرد برنامه، از هرجای اپلیکیشن قابل دسترسی باشد.

۲. شامل حداقل ۳ و حداکثر ۵ گزینه باشد.

۳.برای ‍‍موبایل یا تبلت طراحی شود.

بررسی این الگو در اپلیکیشن فیدیبو

منو اصلی در اپلیکیشن فیدیبو، به حالت ناوبری فوتر و شامل ۴ گزینه ی خانه، ویژه، جستجو و کتابخانه می باشد.

از خوبی های این الگو در اپلیکیشن فیدیبو، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  در هر گزینه از منو، عنوان هر آیکن در زیر آن نوشته شده است.
  •  به محض ورود، گزینه خانه که صفحه ی اصلی است، فعال می باشد.
  • وضعیت فعال بودن یکی از گزینه های منو، به حالت توپُر و به رنگ اصلی برند فیدیبو و مابقی آن ها به رنگ خاکستری که به نشانه غیرفعال بودن می باشد.
  • وقتی کاربر روی هر گزینه کلیک می کند، حالت این عمل حس می شود، این حس به کاربر اطمینان می دهد که گزینه های منو کار می کنند و هر کدام قرار است مطلبی به او بگویند.

چه موارد دیگری هست که فکر می کنید باید در مورد این الگو گفته شود؟

به نظر شما، چه زمانی بهتر است از این الگو استفاده نشود؟ در آن صورت، چه جایگزینی برای آن پیشنهاد می دهید؟