الگو کارت ها

با ارائه و استفاده کارت ها می توانیم محتوا را در انواع و اندازه های مختلف به کاربر نمایش داد. در نمایش کارت ها می توان ازعناصر مختلف استفاده کرد. اگر محتوایی ما شامل عناصر یک مجموعه با چندین نوع اطلاعات باشد می توان از الگو کارت ها استفاده کرد.

استفاده از این الگو در اپلیکیشن فیدیبو

دسته بندی های مختلفی از تمامی محصولات در این اپلیکیشن ارائه شده است:

  • در هر دسته بندی نحوه نمایش هر محصول به صورت کارت می باشد.
  • دو مدل نمایش عمودی و افقی برای دسته ها وجود دارد.
  • محتویات هر کارت می تواند شامل عکس، متن و یا لینک به صفحه ای دیگر شود.
  • در نمایش کارت ها، اطلاعات مختصری در اختیار کاربر قرار می گیرد

یکی از بهترین روش های ارائه اطلاعات مرتبط به هم در یک مجموعه استفاده از کارت ها می باشد.

بهترین نمایش و ارائه کارت در چه اپلیکیشنی مشاهده یا طراحی کردید؟