الگو چک باکس

استفاده از این الگو به منظور انتخاب یک یا چند گزینه از یک لیست می باشد که معمولا هر لیست نیز یک عنوان دارد . همچنین در مواقعی از این الگو استفاده می شود که می خواهیم تیک تایید گزینه ای را انتخاب کنیم یا حتی اگر بخواهیم گزینه ای را فعال یا غیرفعال کنیم که عملکرد مشابه ای با الگو سویيچ دارد با این تفاوت که با چک باکس ها می توانیم چند گزینه را انتخاب کنیم اما سوییچ صرفا برای فعال یا غیرفعال کردن یک گزینه می باشد.

 

استفاده این الگو در اپلیکیشن علی بابا

کاربر در اپلیکیشن علی بابا پس از انجام جستجو وارد صفحه نتایج جستجو می شود که در این صفحه بر روی لیست نتایج می توان فیلتر گذاری کرد. به طور مثال برای انجام فیلتر از لیست نمایش داده شده می تواند یک یا چند گزینه را انتخاب کرد که این انتخاب با الگوی چک باکس انجام می شود.

  • این لیست عنوانی دارد به اسم تعاونی
  • این الگو در این اپلیکیشن با باکس های بدون تیک به صورت پیش فرض وجود دارد که با انتخاب این باکس ها به رنگ ابی با تیک سفید ظاهر می شود

 

به نظر شما برای انتخاب یک گزینه می توان از این الگو استفاده کرد ؟ در چه قسمت هایی از طراحی های رابط کاربری از این الگو استفاده می کنید ؟