الگوی انتخاب تاریخ 

با استفاده از این الگو می توان به کاربر حق انتخاب در تاریخ و زمان را داد. انتخاب تاریخ می تواند هم به تاریخ شمسی باشد هم تاریخ میلادی.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در وب‌سایت دیوار برای بارگذاری و به اشتراک‌گذاری برخی آگهی‌ها انتخاب سال ساخت الزامی می باشد که نمایش تاریخ فقط براساس سال و تاریخ شمسی می باشد. الزامی بودن انتخاب سال ساخت در فرم ثبت آگهی مشخص نشده است، در صورتی که کاربر بدون انتخاب سال ساخت اقدام به ثبت آگهی نماید، اجباری بودن این مقدار مشخص می‌شود. بهتر است اجباری بودن مقادیر به صورت پیش‌فرض به کاربر نمایش داده شود.

 

آیا نشان دادن سال ساخت محصول تاثیر بر  روی خرید دارد ؟ آیا بهتر نیست انتخاب دقیق تاریخ برای برخی محصولات مهیا شود؟