الگوی لیست کشویی(Dropdown List)

الگوی Dropdown List یا لیست کشویی، عنصر قابل تغییری است که به کاربر اجازه می دهد یک مقدار را از یک لیست از پیش تعریف شده، انتخاب کند.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در وب سایت دیوار با استفاده از لیست کشویی، امکان انتخاب شهر مورد نظر برای نمایش لیست آگهی ها یا انتشار آن به خوبی برای کاربر محیا شده است. برای این کار، می بایست از منو سمت راست بالای صفحه اصلی شهر مورد نظر را از بین لیست از پیش تعیین شده، انتخاب نماید. 

 

به نظر شما استفاده از الگوی کشویی، چه محاسنی برای وب سایت دارد؟