الگوی صفحه وضعیت خالی

برخی از صفحات اپلیکیشن به صورت پیش فرض خالی از اطلاعات می باشد که یا از همان صفحه اطلاعات اضافه می گردد یا از صفحه دیگر اطلاعات انتقال داده می شود.

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

در اپلیکیشن علی بابا الگوی وضعیت خالی در دو بخش قرار دارد.

  •  بخش اول مربوط به سفرهای من می باشد، که عنوان "سفری در حساب کاربری شما وجود ندارد، برای خرید سفر ابتدا جستجو کنید " به همراه دکمه جستجو نمایش داده شده و همچنین صفحه ای دیگر با همین الگو مربوط به لیست مسافرین می باشد که در صفحه نوشته شده است، "مسافری تاکنون اضافه نکرده اید" به علاوه آیکن افزودن مسافر که در صورت تمایل می توانید، مسافری به لیست اضافه کنید نمایش داده شده است.
  •  جزییات مربوط به این دو صفحه با الگویی شبیه بهم، متفاوت می باشد که بهتر است سبک نوشتاری، تصاویر و دکمه های موجود در صفحات به یک فرمت چیدمان شود.

نظر شما برای الگویی این چنینی چیست؟ چه اطلاعاتی لازم است در این صفحات به کاربر نمایش داده شود که کاربر صفحه را بلافاصله ترک نکند؟