الگو صفحه وضعیت خالی/بدون اطلاعات

پیام هایی هستند که کاربران زمانی که محتوایی جهت نمایش در صفحه وجود نداشته باشند مشاهده میکنند 

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در سایت دیوار قسمت Empty Status  را بیشتر در قسمت  پنل دیوار من در تب های آگهی های من، آگهی های نشان شده، بازدید های اخیر و یادداشت های من ( البته زمانی که این قسمت ها را از قبل انجام نداده باشید ) مشاهده میکنید در هر کدام از این صفات طراحی الگو با توجه به نوع تب ها دارای طرح و رنگ مختلف است که بیشتر زمینه سفید و تصویر سازی ها با ترکیب رنگ خاکستری زرد و بنفش یا صورتی در وسط صفحه نشان داده میشود 

 

آیا خالی بودن صفحات در نگاه اول راهنمای خوبی برای شما است یا اصلا نیاز هست که راهنمای خاصی داشته باشد ؟

شما اگر جای طراح بودید این قسمت را چطوری طراحی میکردین ؟ چه اطلاعاتی در الگو صفحه خالی مشاهده شود بهتر است؟