الگوی فیلد جستجو

جعبه جستجو، فیلد جستجو یا نوار جستجو یک عنصر کنترل گرافیکی است که در برنامه‌ های موبایل و وب‌سایت‌ها استفاده می‌شود.

بررسی این الگو در وبسایت دیوار

الگوی جستجو در سایت دیوار به صورت زیر است:

  • نگام ورود برای بار نخست، برای یافتن شهر مورد نظر، می توان از فیلد جستجو استفاده کرد.
  • در ورودهای بعدی برای جستجوی راحت و پیشرفته تر، گزینه هایی با عناوین مشخصی تفکیک شده است؛ تا کاربر سریعتر به نتیجه مورد نظر برسد.
  • با نوشتن کاراکتری در نوار جستجو، لیستی از کلمات قابل جستجو که با کاراکتر ورودی کاربر مطابقت دارد، نمایش داده می شود. این عمل، تجربه کاربری خوبی را به ارمغان می آورد.

 نظر شما هدف از الگوی جستجو چیست؟  آیا وب سایت دیوار به خوبی به هدف مورد نظر رسیده است؟