الگوی فیلترینگ

الگوی فیلترینگ، مجموعه ای از کنترل ها را اعمال می کند تا آیتم ها طبق علاقه ی کاربر محدود شوند.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در سایت دیوار چند مدل فیلترینگ برای نمایش آگهی ها در اختیار کاربر گذاشته شده است.

  • براساس دسته بندی آگهی ها، بیشترین جستجوهای دیوار(با کلیک بر کادر جستجو)
  • فیلترینگ با محل، قیمت، فقط عکس دار و فوری 
  • اعمال فیلترینگ با استفاده از عماگر سوییچ که فعال و غیرفعال کردن بر روی نتایج نمایشی اعمال می شود

 

- نظر شما چیست؟ وجود این الگو چه مزیتی برای کاربر دارد؟