الگوی فرم ها

فرم یک عنصر رابط کاربری است که به کاربر اجازه می دهد اطلاعات مورد نظر را در فیلدهای مربوطه وارد کند تا به سرور ارسال شود.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در وب سایت دیوار، الگوی فرم در قسمت ثبت آگهی می باشد. به این صورت که کاربر می بایست براساس دسته بندی آگهی مدنظر، فرمی مربوط به جزییات آگهی را تکمیل کند.

  • در این فرم، هر فیلد دارای عنوان می باشد و برخی از آن ها نیز برای شفاف بودن توضیحاتی دارند.
  • وارد کردن برخی فیلدها اجباری و برخی اختیاری می باشد، اگر کاربر در فیلدهای الزامی، اطلاعات وارد نکند؛ پیغامی با رنگ قرمز جهت اخطار نمایش داده می شود.
  • همه فیلدهای فرم در یک صفحه آمده است و چه خوب می شد که گام به گام بود.

 

به نظر شما، فرم ها چگونه طراحی شوند تا کاربر راغب به پر کردن فیلدها شود؟

نظر شما در مورد نحوه ی استفاده این الگو در وب سایت دیوار چیست؟