الگوی رابط کاربری صفحه اصلی

صفحه اصلی اپلیکیشن معمولا شامل منوها، معرفی، خدمات مورد نیاز کاربر، پروفایل،‌جستجو،‌ منوناوبری و ... می باشد. که خدمات به صورت دسته بندی شده می تواند نمایش داده شود.

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

در اپلیکیشن علی بابا صفحه اصلی شامل منویی از خدمات اصلی این مجموعه، بخش اطلاعات فرودگاهی، اطلاعیه ها، بخش ورود به حساب کاربری، و دسته بندی های دیگر و منو ناوبری وجود دارد.

  • در این برنامه از آیکن های به سبک outline و فعال بودن منو با آیکن به سبک fill نمایش داده است.
  • از فونت هایی با سبک مناسب در بخش های مختلف و همچنین از طیف رنگی خود در بخش های مناسب استفاده کرده اند.
  •  در دو بخش از صفحه اصلی دو دکمه فراخوان با عملکرد و رنگهای متفاوت دیده می شود که استفاده از این دو رنگ برای اینچنین دکمه بر اساس برند و طیف رنگی علی بابا مناسب و به جا استفاده شده است.

به نظر شما اطلاعات موجود درصفحه اصلی مناسب نیاز کاربر است؟

چه اطلاعاتی در طراحی صفحه اصلی اپلیکیشن ها قرار دهیم بهتر است؟

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید