الگو لیست اطلاعات

برای نمایش یک گروه از اطلاعاتی که بهم مرتبط هستند می تونیم از لیست استفاده کنیم . استفاده از این الگو به کاربر امکان انتخاب کردن یک مورد و سپس انجام شدن یک رویداد را می دهد. در طراحی رابط کاربری و استفاده از لیست می توانیم هم از متن و هم آیکن و متن را مرتبط با هم بیاوریم. همچنین متن ها در هر دسته / ردیف می تواند شامل یک یا نهایت سه خط باشد (براساس الگوهای متریال دیزاین گوگل) .

استفاده از این الگو در اپلیکیشن علی بابا

این الگو در اپلیکیشن علی بابا در صفحات انتخاب مبدا/ مقصد استفاده شده است. بدین صورت که :

  • لیست دارای یک عنوان می باشد. مثال : شهرهای پُرپرواز
  • هر سطر از این لیست شامل یک آیکن و متن تک خطی می باشد . در اینجا برای هر شهر از آیکن مکان نما و اسم شهر استفاده شده است.
  • هر ردیف با یک خط از هم جدا شده است.
  • از رنگ و وزن مناسب برای متن ها استفاده شده.

آیا شما هم برای نمایش اطلاعات مرتبط به هم از الگو لیست اطلاعات استفاده می کنید ؟ اگر الگو رابط کاربری دیگری برای نمایش اطلاعات مرتبط به هم سراغ دارید به و دوستان خود پیشنهاد دهید؟