الگو بارگذاری صفحه

بارگذاری یعنی؛ پس از اینکه کاربر روی لینکی کلیک می کند یا درخواستی ارائه می دهد تا صفحه بطور کامل در مرورگر یا اپلیکیشن بالا بیایید. این الگو مستقیما بر تعامل کاربر و نتیجه کسب و کار تاثیر گذار است.

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

  •  هنگام بارگذاری صفحه در اپلیکیشن علی بابا، اسکلت صفحه(Skeleton Screen) مشخص است. استفاده از این روش، بسیار عالی و به نفع کاربر است زیرا به او تلقین می کند که؛ نگران نباش، من سریع بارگذاری می شوم.
  • در برخی صفحات نوع آیکن بارگذاری فرق می کند، به عنوان مثال؛ در صفحه ی "خانه" زمان خرید بلیط برای پرواز، پس از تعیین گزینه های مورد نظر و جستجوی آن، آیکن بارگذاری از نوع حرکت خطی(Linear progress) در قسمت هدر صفحه می آید. در حالی که در صفحه ی "حساب کاربری" برای جستجوی سوابق تراکنش ها، آیکن بارگذاری از نوع حرکت دایره ای(Circular progress) در وسط صفحه روئیت می شود. بهتر بود برای انسجام در برنامه، در همه صفحات از یک نوع آیکن بارگذاری استفاده می شد.

 

 به نظر شما، نحوه ی استفاده اپلیکیشن علی بابا از الگوی بارگذاری چگونه است؟ در زمان بارگذاری، چه توصیه هایی در خصوص جذب کاربر از نظر بصری صفحه دارید؟