الگوی صفحه ورود

در اکثر اپلیکیشن ها صفحه پروفایل جهت دسترسی کاربر به امکانات و تعامل بیشتر با برنامه ایجاد می گردد. کاربر از طریق ورود به حساب کاربری می تواند به امکانات و قابلیت ها دسترسی داشته باشد. روش ورود به حساب کاربری در ایران، در اکثر اپلیکیشن ها یا طریق شماره موبایل یا حساب جیمیل می باشد.

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

در اپلیکیشن علی بابا کاربر از دو طریق دسترسی وارد شدن به حساب کاربری خود را دارد.

  • Ÿ روش اول از طریق منو ناوبری در پایین صفحه منو حساب کاربری و روش دوم از طریق صفحه اصلی که در بخشی از صفحه اصلی با عنوان ورود/ثبت نام امکانپذیر می باشد.
  • Ÿ روش ورود در این اپلیکیشن از طریق شماره موبایل یا جیمیل کاربر می باشد. در بخش وارد کردن شماره موبایل به قسمتی از این فیلد به کد کشورها اختصاص داده شده است.

شما برای طراحی صفحه ورود به حساب کاربری چه مواردی را مد نظر قرار می دهید؟ آیا قراردادن بخش مربوط به کد کشورها در این اپلیکیشن الزامی است؟ نظرتان چیست؟