الگو نقشه

این الگو، تصویر محل کسب و کار صاحبان برنامه بر روی نقشه است که بیشتر در قسمت "تماس با ما" آورده می شود.

- مزیت های استفاده از نقشه در اپلیکیشن:

  •  کمک می کند تا محل کسب و کار شما سریعتر یافت شود.
  • این امکان را می دهد تا کاربران به سرعت با کسب و کار شما تماس بگیرند.
  • کاربران را تشویق می کند تا از محل کار شما دیدن کنند.
  • کسب و کار شما با تصاویر نمایش داده می شود، این گزینه خوبی برای جذب کاربران و بخصوص کسانی که از نظر علم ان ال پی، شخصیت بصری دارند.

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

  •  اپلیکیشن علی بابا برای جلب اعتماد کاربر، در منوی "حساب کاربری" و صفحه "تماس با ما"، از این الگو استفاده کرده است.
  • برای رویت نقشه در سایز بزرگتر کاربر را به گوگل مپ ارجاع داده می شود.
  • یافتن صفحه ی "تماس با ما" برای کاربران دائمی سهل است، اما کسانی که به تازگی وارد این برنامه شده اند، بعد از کلی تلاش به هدف مورد نظر می رسند.

- برای استفاده صحیح ازالگوی نقشه، شما چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟