الگوی پیام

الگوی پیام به صورت پیام های متنی چت، ایمیل، پیامک(SMS) ارائه می گردد.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در سایت دیوار جهت ارسال پیام، کاربر می بایست روی گزینه "چت" کلیک و با پر کردن فیلد نام و نام خانوادگی (حداقل 6 کاراکتر)، وارد صفحه مربوطه شود.

چت دیوار شامل گزینه تنظیمات، و سه تب با عنواین همه، فروش، خرید، کادر ارسال پیام و مخاطبین قابل گفتگو می باشد که فقط امکان ارسال پیام به پستچی دیوار وجود دارد. پستچی دیوار با رنگ و آیکنی متفاوت در سمت راست قابل مشاهده می باشد.

در صورتی که چت دیوار در دو تب جداگانه بر روی مرورگر باز باشد، امکان انجام چت در یکی از تب ها غیرفعال می گردد.  

 

نظر شما در مورد نحوه به کارگیری این الگو در وب سایت دیوار چگونه است؟