الگو پیام اعلان ها 

ابزاریست برای اطلاع رسانی برای کاربر تا همیشه از اخبار یا وقایع مربوط اطلاع پیدا کند و کاربر به انتخاب خود این قسمت فعال یا غیر فعال میکند.

بررسی این الگو در اپلیکیشن علی بابا

کاربر بعد از وارد شدن قسمت پرواز مبدا و مقصد تاریخ رفت و برگشت خود را مشخص میکند و با زدن دکمه جستجو وارد صفحه جدید  از اطلاعات پرواز مانند قیمت و ساعت و شرکت هواپیمایی مختلف می شود.

در این صفحه در بالا سمت چپ آیکن یا نشانه زنگوله وجود دارد که تخفیف ها و اطلاع رسانی در چه زمانی نمایش داده می شود، با انتخاب گزینه های مورد نظر  علی بابا نسبت به درخواستی که کاربر دارد اخبار و اطلاعات مورد نظر را اطلاع رسانی میکند. فعال و غیر فعال کردن این گزینه به عهده و انتخاب کار بر است

 

آیا وجود  الگو اعلان در این صفحه مناسب است؟

به نظر شما چه راه هایی برای بهتر اطلاع رسانی یا اعلان وجود دارد؟

چقدر این اعلان ها برای شما مفید بوده ؟