الگو لیست قیمت 

شامل نمایش قیمت محصولاتی است که به مشتری‌ها یا کاربران می‌توان ارائه داد. همچنین برخی از کسب وکارها واسط بین خریدار و فروشنده هستند که قیمتی از محصول را فروشنده درج می‌کند یا این قیمت گذاری می‌تواند به صورت توافقی صورت گیرد.

بررسی این الگو در وب سایت دیوار

در سایت دیوار آگهی‌ها توسط کاربران بر اساس نوع محصول یا خدمت قیمت گذاری می‌شود. نوع دیگر از آگهی که قیمت به صورت توافقی بعد از صحبت های خریدار و فروشنده گذاشته می‌شود که هر دو حالت در قسمت آگهی‌ها نمایش داده شده است. بازدیدکننده سایت با کلیک بر روی آگهی جهت مشاهده بیشتر اطلاعات وارد صفحه‌ای دیگر می شود که قیمت خدمات مبلغ به تومان / توافقی/ معاوضه بودن آن در جزییات نمایش داده می شود. در صورتی که خدمات شامل مبلغی نباشد قسمت مربوط خالی می باشدرنگ فونت مبلغ با رنگ فونت عنوان یکی است  قیمت یا توافقی بودن خدمات در هر آگهی با فونت کوچک و هم خانواده فونت عنوان نمایش داده می شود.

یکی از قابلیت‌های سایت دیوار این است که کاربر می تواند برای مشاهده آگهی‌های دلخواه قیمت گذاری حداقل و حداکثری را انتخاب نماید که با توجه به بازه قیمتی انتخاب شده، آگهی به کاربر نمایش داده شود.

آیا بهتر نیست در قسمت قیمت گذاری ها حداقل و حداکثر قیمت گذاری به صورت متن پیش فرض با توجه به نوع محصول نوشته شود؟

شما به جای سایت دیوار برای این قسمت چه توصیه هایی دارید ؟