الگوی دکمه های رادیو 

الگو دکمه های رادیویی که به کاربر اجازه میدهد از میان چند گزینه از پیش تعیین شده یک گزینه را انتخاب نماید (دایره حالت پر یعنی انتخاب شده و حالت خالی یعنی انتخاب نشده است ) یا در حالت انتخاب برجسته تر است.

بررسی این الگو در وب سایت

کاربر برای ثبت آگهی در سایت دیوار باید وارد قسمت ثبت آگهی شود اطلاعات لازم را پر میکند نوع درخواست آگهی به صورت دکمه‌های رادیویی می‌باشد که دو گزینه فروشی و درخواست وجود دارد که با انتخاب یکی از گزینه ها رادیو فعال می‌شود که  به صورت دایره تو ‍پر قرمز نشان داده می‌شود. نکته قابل توجه اینکه هیچ کدام از دو گزینه نمایش داده شده به صورت پیش فرض انتخاب نشده است و کاربر فقط میتواند در این قسمت یک گزینه را انتخاب کند. عنوان استفاده شده در این الگو با توجه به نوع دسته بندی انتخاب شده برای ثبت آگهی متفاوت می‌باشد

 

به نظر شما دسته بندی ها در این قسمت چه جوری نمایش داده شود بهتر است ؟

ایا شما جای طراح بودید چه کار میکردید؟ آیا از الگوی دیگری برای انتخاب یک مورد از بین چند گزینه می‌توان استفاده کرد؟