الگو دکمه های رادیویی

دکمه رادیویی یا دکمه انتخاب، یک عنصر کنترل گرافیکی است که به کاربر اجازه می دهد تنها یکی از گزینه های مجموعه از پیش تعیین شده را انتخاب کند.

-نکاتی که باید در دکمه های رادیویی رعایت شود:

۱- همه گزینه های موجود نشان داده شود.

۲- یک گزینه از مجموعه گزینه ها انتخاب شود.

۳- دکمه رادیویی انتخاب شده، در یک نگاه قابل مشاهده باشد به طوری که از نظر بصری برجسته و با گزینه های انتخاب نشده، قابل تشخیص باشد.

بررسی این الگو در اپلیکیشن فیدیبو

نمونه این الگو در صفحه شارژ حساب کاربری است که جهت افزایش اعتبار کیف پول به صورت پرداخت اینترنتی، مبلغ هایی به صورت پیش فرض در اختیار کاربر گذاشته شده است و مشخصات مربوط به دکمه های رادیویی، در این صفحه به خوبی رعایت شده است. 

  • نحوه نمایش دکمه های رادیویی به صورت دایره ای می باشد و رنگ مربوط به فعال بودن آن مشکی است، بهتر بود به رنگ اصلی خود اپلیکیشن باشد.

ه نظر شما، چه جاهایی از دکمه های رادیویی استفاده کنیم بهتر است؟  آیا سایر کنترل های انتخاب را می شناسید؟ چه تفاوتی با دکمه های رادیویی دارند؟ نظر شما در مورد نحوه استفاده اپلیکیشن فیدیبو از این الگو چیست؟