الگو صفحه نتایج جستجو

کاربر برای رسیدن به نتیجه جستجو امکان دارد به دومدل نتایج برایش نمایش داده شود، حالتی که ابتدا کلمه را تایپ بعد نتایج نمایش داده می شود و حالت دومی زمانی که کاربر با وارد کردن کلمات مد نظر جستجو لحظه ای انجام می شود که کلمات تایپی در عنوان های نمایش به حالت پررنگ مشاهده می شود.

استفاده از این الگو در اپلیکیشن فیدیبو

نتایج جستجو در این اپلیکیشن به صورت حالت دوم که در بالا ذکر نمایش داده می شود. بدین صورت که :

  • نتایج جستجو با توجه به عنوان وارد شده مشاهده می شود
  • با توجه به طول عنوان کتاب نهایت در دوخط نمایش داده می شود
  • عنوان ها با حفظ فضای کافی با خوانایی بالا از یکدیگر جدا شده اند
  • کلمات تایپ شده در عنوان اصلی پر رنگ تر نمایش داده می شود

روش نمایش نتایج جستجو در این اپلیکیشن به خوبی انجام می شود، چرا که کاربر حق انتخاب سریعتر و راحتر از بین عنوان هایی که نمایش می دهد را دارد.