الگوی انتخاب گزینه

الگوی انتخاب گزینه یا Select یک کنترل برای انتخاب در بین مجموعه ای از گزینه ها است.

بررسی این الگو در اپلیکیشن فیدیبو

  • استفاده از انتخاب گزینه یا Select، برای خدمات پرداخت و افزایش اعتبار، خوب است؛ اما بهتر است در کنار این کنترل انتخاب، گزینه "مبالغ دیگر" هم با استفاده از دکمه + اضافه شود که کاربر با کلیک روی آن اعتبارش را به دلخواه افزایش دهد.
  • دکمه انتخاب گزینه مورد نظر به رنگ مشکی است، نیکوتر می شود اگر به رنگ اصلی خود فیدیبو باشد.

شما چه راهکارهای دیگری برای این قسمت در نظر دارید؟ غیر از دکمه رادیویی برای انتخاب گزینه، چه پیشنهاد دیگری دارید؟

 از نظر شما، ویژگی های یک الگوی انتخاب خوب، چیست؟