الگوی فرم ثبت نام

ثبت نام، به فرآیندی برای ایجاد یک حساب کاربری جدید اشاره دارد.

استفاده از این الگو در وبسایت دیوار

در وب سایت دیوار، جهت مشاهده و مدیریت آگهی های خود، باید ثبت نام انجام شود. برای این کار، به منوی"دیوار من" رفته و بر روی "ورود به حساب کاربری" کلیک شود.

- از محاسن ثبت نام دیوار، راحتی آن است؛ همه کاربرها فقط با یک شماره موبایل و بدون وارد کردن رمز عبور یا ایمیل، امکان ایجاد حساب کاربری را دارند.

- در کنار ساده بودن مراحل ایجاد حساب کاربری، بهتر بود پس از ثبت نام،گزینه ی" ایجاد رمز عبور" هم قرار داده شود تا برای کاربرانی که امنیت حساب کاربری برایشان مهم است، اطمینان خاطری ایجاد شود.

- موردی که در صفحه ثبت نام وب سایت دیوار به چشم میخورد، نمایش شماره موبایل به فرمت انگلیسی می باشد، که عدم هماهنگی با زبان فارسی ست، همچنین در این فیلد پیش شماره ایران به فرمت فارسی می باشد که این مورد باعث عدم مطابقت در نمایش اعداد می باشد

 

شما این الگو را برای وب سایت دیوار چگونه ارزیابی می کنید؟